Digitale bestillings- og kartleggingsverktøy

Du må ha tilgang til digitale verktøy både for å melde inn nye prosjekter, og for å kartlegge naturtyper. Verktøy for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks består av:

 • Bestillingsverktøyet: NiN-prosjektinnmelding
 • Kartleggingsverktøy: NiNapp, Arter og NiN-web

Bestillingsverktøy: NiN-prosjektinnmelding

Slik søker du om tilgang til digitale verktøy

 1. Du kan søke om tilgang til det digitale bestillingsverktøyet ved å fylle ut et elektronisk skjema. Bekreft at kravene i denne veilederen blir fulgt og aksepter vilkår for bruk av Miljødirektoratets digitale bestillings- og kartleggingsverktøy.

  Skjemaet åpnes 10. mars og stenger 1. november 2024.
  Forventet behandlingstid er inntil ti virkedager.

 2. Miljødirektoratet oppretter en bruker for deg. Den gir deg tilgang til bestillingsverktøyet NiN-prosjektinnmelding. Tilgangen kan benyttes for flere kartleggingsoppdrag.

 3. Du mottar en bekreftelse per e-post og kan starte arbeidet med å definere området som skal kartlegges.

I bestillingsverktøyet definerer oppdragsgiver/nøkkelperson for oppdraget området som skal kartlegges og hvem som skal kartlegge det.

Bestillingsverktøyet har en egen brukerveileder som skal brukes sammen med verktøyet.

Kartleggingsverktøy: NiNapp, Arter og NiN-web

Kartleggere skal bruke Miljødirektoratets digitale kartleggingsverktøy i oppdragene.

Hvis det er kartleggere i oppdraget som ikke har tilgang til disse, kan oppdragsgiver/nøkkelperson for oppdraget kontakte Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no.

I e-posten må du:

 • Oppgi kartleggerens navn, e-post og firmatilhørighet
 • Dokumentere at minimumskravene til kompetanse for kartleggere er oppfylt med en kort beskrivelse av kartleggerens kompetanse. Miljødirektoratet etterspør mer dokumentasjon ved behov.
 • Du må også legge ved oppdragstakers opplæringsplan hvis planen ikke allerede er levert til Miljødirektoratet.

Viktige datoer

Her finner du viktige datoer og frister. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

10. mars 2024: Du kan søke om tilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy.

1. mai 2024: Bestillings- og kartleggingsverktøyene blir tilgengelig.

24. mai, 14. juni, 16. august, 13. september, 11. oktober og 23. november 2024: Miljødirektoratet utfører kvalitetssikring av prosjekter med status til godkjenning.

1. juli - 2. august 2024: Ferie: I denne perioden behandler Miljødirektoratet ikke søknader eller besvarer spørsmål.

15. november 2024: Bestillingsverktøyet stenges.

15. januar 2025: Siste frist for å ferdigstille kartleggingsdata og gi prosjektet status til godkjenning.

15. januar 2025: Miljødirektoratet kvalitetssikrer innsendte kartleggingsdata.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid