Digitale bestillings- og kartleggingsverktøy

Du må ha tilgang til digitale verktøy både for å melde inn nye prosjekter, og for å kartlegge naturtyper. Verktøy for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks består av:

  • Bestillingsverktøyet: NiN-prosjektinnmelding
  • Kartleggingsverktøy: NiNapp, Arter og NiN-web

Bestillingsverktøy: NiN-prosjektinnmelding

Slik søker du om tilgang til digitale verktøy

  1. Du kan søke om tilgang til det digitale bestillingsverktøyet ved å fylle ut et elektronisk skjema. Bekreft at kravene i denne veilederen blir fulgt og aksepter vilkår for bruk av Miljødirektoratets digitale bestillings- og kartleggingsverktøy. Forventet behandlingstid er inntil ti virkedager.

  2. Miljødirektoratet oppretter en bruker for deg. Den gir deg tilgang til bestillingsverktøyet NiN-prosjektinnmelding. Tilgangen kan benyttes for flere kartleggingsoppdrag.

  3. Du mottar en bekreftelse per e-post og kan starte arbeidet med å definere området som skal kartlegges.

Hvis du har spørsmål, kontakt Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no

Skjemaet gir kun brukertilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy.

I bestillingsverktøyet definerer oppdragsgiver/nøkkelperson for oppdraget området som skal kartlegges og hvem som skal kartlegge det.

Bestillingsverktøyet har en egen brukerveileder som skal brukes sammen med verktøyet.

Kartleggingsverktøy: NiNapp, Arter og NiN-web

Kartleggere skal bruke Miljødirektoratets kartleggingsverktøy i oppdragene.

Hvis det er kartleggere i oppdraget som ikke har tilgang til de digitale kartleggingsverktøyene, kan oppdragsgiver/nøkkelperson for oppdraget kontakte Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no.

I e-posten må du:

  • Oppgi kartleggerens navn, e-post og firmatilhørighet
  • Dokumentere at minimumskravene til kompetanse for kartleggere er oppfylt med en kort beskrivelse av kartleggerens kompetanse. Miljødirektoratet etterspør mer dokumentasjon ved behov.
  • Du må også legge ved oppdragstakers opplæringsplan hvis planen ikke allerede er levert til Miljødirektoratet.

Viktige datoer

Her finner du viktige datoer og frister. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

10. mars 2022 - Du kan søke om tilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy.

1. mai 2022 - Bestillings- og kartleggingsverktøyene blir tilgengelig.

25. mai, 15. juni, 17. august, 14. september, 5. oktober, 2. november, 23. november 2022 - Miljødirektoratet utfører kvalitetssikring av innsendte kartleggingsdata.

4. juli - 5. august 2022 - Ferie: I denne perioden behandler Miljødirektoratet ikke søknader eller besvarer spørsmål.

15. november 2022 - Bestillingsverktøyet stenges.

14. januar 2023 - Siste frist for å sende inn kartleggingsdata til Miljødirektoratets database.

14. januar 2023 - Miljødirektoratet kvalitetssikrer innsendte kartleggingsdata.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid