Kartleggingsdata blir publisert av Miljødirektoratet i datasettet Naturtyper – Miljødirektoratets instruks.  

  • Oppdragsgiver har ansvaret for å sikre at ferdigstilte kartleggingsdata blir levert av kartleggere til Miljødirektoratets database. Dataleveransen skjer digitalt, ved at kartleggingsprosjektet får status til godkjenning i NiNweb.
  • Leveransen må skje innen fristen Miljødirektoratet har satt for innlevering av kartleggingsdata fra kartleggingsoppdrag.
  • Oppdragsgiver kan velge å sette en tidligere frist enn dette i sitt oppdrag.
  • De leverte dataene må tilfredsstille kravene i metoden for kvalitetssikring av kartleggingsdata etter Miljødirektoratets instruks.
  • Sjekk og godkjenning av kartleggingsdata tar normalt 1-3 uker. Behandlingstiden avhenger av om vi finner feil som kartlegger må rette opp før dataene kan godkjennes og totalt antall prosjekter som skal kvalitetssikres.

Leveranse til Artsdatabanken

Artsobservasjoner som er registrert i forbindelse med kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, skal leveres til Artskart hos Artsdatabanken.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid