Miljødirektoratets instruks

Metoden som kalles Miljødirektoratets instruks, skal brukes i alle oppdrag som gjelder kartlegging av naturtyper på land.

Naturtypene som er beskrevet i denne metoden er prioritert for kartlegging, fordi de er viktige for naturmangfoldet i Norge. Naturtypene er definert med Natur i Norge, NiN, og omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Oppdragsgiver skal stille krav om at den riktige metoden blir fulgt i oppdraget, men det er ikke forventet at oppdragsgiver kan kartleggingsinstruksen i detalj. Oppdragsgiver kan leie inn kvalifiserte kartleggere til å utføre jobben. Krav om kompetanse for kartleggere er beskrevet i neste trinn i denne veilederen.

Hvordan kartlegges naturtyper?

Alle kartleggere skal bruke NiNapp til å registrere naturtyper. Det er et digitalt verktøy som Miljødirektoratet har utviklet. 

Det blir laget dekningskart fra kartleggingen som viser hvor naturtypene er søkt etter. Derfor må hele det bestilte kartleggingsområdet gjennomsøkes av kartlegger. Alle naturtypene som er beskrevet i Miljødirektoratets instruks, innenfor det aktuelle området, skal kartlegges.

En viktig del av forberedelsene er å avgrense området som skal kartlegges. Oppdragsgiver eller kartlegger kan befare området for å sikre at kartleggingsområdet er riktig avgrenset, før prosjektet bestilles i det digitale kartleggingsverketøyet. Kartleggingsområdet kan utvides i løpet av kartleggingen, men ikke innskrenkes. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid