Denne metoden skal brukes: Miljødirektoratets instruks

Miljødirektoratets instruks er navnet på den anerkjente metoden som skal brukes i alle oppdrag som gjelder kartlegging av naturtyper på land.

Naturtypene som er beskrevet i denne metoden er prioritert for kartlegging, fordi de er viktige for naturmangfoldet i Norge. Naturtypene er definert med Natur i Norge, NiN, og omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Oppdragsgiver skal stille krav om at den riktige metoden blir fulgt i oppdraget, men det er ikke forventet at oppdragsgiver kan kartleggingsinstruksen i detalj.

Hvilke naturtyper skal kartlegges?

Bestemte naturtyper skal kartlegges i følge Miljødirektoratets instruks:

Hvordan kartlegges naturtyper?

Alle kartleggere skal bruke NiNapp til å registrere naturtyper. Det er et digitalt verktøy som Miljødirektoratet har utviklet. 

Det blir laget dekningskart fra kartleggingen som viser hvor naturtypene er søkt etter. Derfor må hele det bestilte kartleggingsområdet gjennomsøkes av kartlegger. Alle naturtypene som er beskrevet i kartleggingsinstruksen innenfor dette området må kartlegges.

En viktig del av forberedelsene er å avgrense området som skal kartlegges. Oppdragsgiver eller kartlegger kan gjennomføre befaring i området for å sikre at kartleggingsområdet er riktig avgrenset. Dette må gjøres før du ferdigstiller og bestiller kartleggingsområdet i det digitale bestillingsverktøyet. Kartleggingsområdet kan utvides i løpet av kartleggingen, men ikke innskrenkes.

For rødlistede landformer er ikke NiN-baserte metoder tilgjengelige og for disse må DN-håndbok 13 foreløpig brukes i kartlegging. Også for naturtyper i ferskvann er DN-håndbok 13, med suppleringer i DN-håndbok 15, inntil videre anerkjent metode.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid