Miljødirektoratet sjekker at de tekniske kvalitetskravene for kartlegging er fulgt, og godkjenner innsamlede data etter følgende fastsatte datoer:

  • 24. mai, 14. juni, 16. august, 13. september, 11. oktober og 23. november 2024

Miljødirektoratet kvalitetssikrer kun prosjekter som er merket med status:

  • Til godkjenning

Kvalitetssikringen hos Miljødirektoratet innebærer en teknisk sjekk av om kartleggingen følger datakravene som er gitt i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.

For at kartleggingen skal bli godkjent og publisert av Miljødirektoratet må dataen ha god nok kvalitet.

Metoden for teknisk sjekk er beskrevet her:

Du må varsle Miljødirektoratet hvis det er kartleggingsområder (prosjektområder) som er opprettet og bestilt i det digitale bestillingsverktøyet, men som likevel ikke er kartlagt – eller er ufullstendig kartlagt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid