Hvis kartleggingsoppdraget skal lyses ut som en anbudskonkurranse, kan du bruke disse tildelingskriteriene:

 1. Kvalitet: Under dette tildelingskriteriet anbefaler vi å vurdere:
  • Praktisk og teoretisk NiN-kompetanse hos tilbudt personell
  • Generell kartleggingskompetanse hos tilbudt personell
  • Leveringssikkerhet og datakvalitet
 2. Pris/kostnad: Dette må vektlegges som et eget kriterium.

Hvis anskaffelsen er over 1,3 millioner kroner, stilles det krav om å vekte kriteriene prosentvis.

Denne sjekklisten gir forslag til krav du kan sette i utlysningen av en konkurranse:

 • CV for inntil tre nøkkelpersoner og eventuelle erstatningspersoner
 • Navn og beskrivelse av relevant kompetanse for alle kartleggere
 • Organisasjonskart med erstatningsplan for nøkkelpersoner
 • Tidsplan med milepæler for gjennomføring av oppdraget
 • Opplæringsplan

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid