Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks kartlegges årlig i de fleste av landets fylker.  

Kartlegging av naturtyper prioriteres i områder med stor aktivitet og utbyggingspress, hvor det også er sannsynlig at man vil finne trua natur eller naturtyper som har viktige oppgaver i et økosystem.

Disse pressområdene kan for eksempel være områder som er aktuelle for utbygging, eller områder som er påvirket av annen endring i arealbruk eller klimaendringer.

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) hjelper Miljødirektoratet med å velge områder som skal kartlegges.

Miljødirektoratet har en åpen innspillsrunde på forslagene fra statsforvalteren før det besluttes hvilke områder som prioriteres for kartlegging. Alle som har opplysninger som kan være avgjørende for om et område er aktuelt for kartlegging, kan da sende inn disse innen en bestemt frist.

Vil du vite hvor i Norge det kartlegges naturtyper? Du kan se nærmere på områdene som er valgt ut i dette interaktive webkartet. Kartet viser også hvor det blir kartlagt i verneområder.

Resultatene fra kartleggingen blir gjort tilgjengelig i Naturbase kart og i Miljøstatus kart.

Du kan lese mer om kartlegging av naturtyper på disse sidene: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid