I Miljødirektoratets kartleggingsinstruks er det listet opp 111 naturtyper som skal registreres hvis de forekommer i områder som kartlegges for naturtyper. De er alle viktige for naturmangfoldet i Norge.

Denne veilederen gir deg mer informasjon om utvalget av naturtyper og hvorfor de er valgt ut for kartlegging:

På denne sida finner du beskrivelser av naturtypene i instruksen 

  • Klikk på en naturtype for å lese mer om den.
  • Du kan også filtrere ved å velge ett av de seks hovedøkosystemene.