Den som oppdager akutt forurensning fra landbasert virksomhet, varsler via nødnummer 110.

110-sentralene varsler videre til Kystverket. De har ansvar for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, og har det operasjonelle ansvaret ved aksjoner som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap.

Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt forurensning, og kontrollerer at kravene overholdes.

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Samarbeid om beredskapen i 33 interkommunale samarbeidsutvalg, gjør kommunene bedre rustet mot kjemikalieutslipp til land, vassdrag eller sjø. Miljødirektoratet setter spesifikke krav til den interkommunale beredskapen.

Relevante publikasjoner