Denne veilederen retter seg mot private og kommuner som har planer om å sette i gang tiltak som å mudre ved en brygge, lage en sandstrand, fylle ut med rene jord- og steinmasser i sjø, eller rydde opp i gammel forurenset sjø- eller elvebunn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid