Denne veilederen retter seg mot private og kommuner som har planer om å sette i gang tiltak som å mudre ved en brygge, lage en sandstrand, fylle ut med rene jord- og steinmasser i sjø, eller rydde opp i gammel forurenset sjø- eller elvebunn.

  1. 1 De fleste tiltak krever søknad Om tiltak, roller og søknadsbehandling
  2. 2 Viktig å huske før du sender søknad Om undersøkelser og forarbeid
  3. 3 Lover og bestemmelser som gjelder Om lover og bestemmelser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid