Er tiltaket søknadspliktig?

Verneforskriften angir en rekke aktiviteter eller tiltak som er forbudt i verneområdet. I tillegg er det fastsatt en rekke direkte unntak fra forbudene.

Aktiviteter og tiltak som er direkte unntatt fra forbudene kan gjennomføres uten søknad. Forvaltningsmyndighet har plikt til å vurdere om aktuelle tiltak er tillat etter vernebestemmelsene, og behandle søknader om å gjennomføre tiltak i verneområdet.

Forvaltningsmyndighet skal behandle søknader i tråd med verneforskriftens bestemmelser, naturmangfoldloven og forvaltningsloven. I tillegg må de som søker få svar på spørsmål om hvordan bestemmelsene i regelverket skal forstås.

Når kommunen er forvaltningsmyndighet, må søknader behandles i tråd med eget delegasjonsreglement.

Informere tiltakshaver

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid