Prosess

Omfanget av besøksstrategien bør gjenspeile mengde bruk og utfordringer knyttet til sårbarhet, ferdsel og friluftsliv i verneområdet. Besøksforvaltning er også et aktuelt tema i mange naturreservater og mindre landskapsvernområder. I mange verneområder er det få og relativt enkle problemstillinger knyttet til besøk. Da er det unødvendig å lage omfattende strategier. Det er likevel nyttig å planlegge systematisk hvordan man vil ta imot de besøkende på en god måte, og slik at det ikke går ut over naturverdiene.

Det er ikke størrelsen på området som avgjør hvor omfattende strategien blir, men kompleksiteten i utfordringene. Alle verneområder må ha en besøksstrategi for å kunne ta i bruk merkevaren til Norges nasjonalparker.

Forvaltningsmyndigheten er den som skal være ansvarlig både for prosess og utarbeidelse av besøksstrategi. For å sikre at strategien har god forankring hos forvaltningsmyndigheten, og siden prosessen og medfølgende diskusjoner og vurderinger er så viktige, er dette ikke et arbeid som egner seg for tjenestekjøp.

Det kan imidlertid være aktuelt å styrke kunnskapsgrunnlaget med å kjøpe for eksempel kartleggingstjenester. Dette må i så fall skje på grunnlag av diskusjoner og beslutninger om målsettinger og strategier/tiltak i regi av forvaltningsmyndigheten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid