Områder forvaltet av nasjonalpark-/verneområdestyrer og Ramsarområder

Besøksstrategien er en del av forvaltningsplanen og skal i likhet med denne på høring. Den skal godkjennes av Miljødirektoratet. Der besøksstrategiene er skrevet som et vedlegg skal de innarbeides i forvaltningsplanen ved neste revidering.  

Prosessen blir slik

Utarbeidelse -> Faglig godkjenning hos Miljødirektoratet -> Høring -> Behandle høringsinnspill -> Endelig godkjenning hos Miljødirektoratet

Mindre områder forvaltet av fylkesmann eller kommune

Besøksstrategien trenger ikke godkjennes av Miljødirektoratet. Om den bør sendes på høring avgjør forvaltningsmyndighet selv, på bakgrunn av områdets kompleksitet. Vi anbefaler å sende besøksstrategien på en lokal høring.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid