Mal for besøksstrategi

Arbeidet med besøksstrategien er større enn det ferdige dokumentet. Prosessen i forkant, dialogen med brukerinteresser og kunnskapsinnhenting er en viktig del av jobben med en besøksstrategi.

Malen viser hvordan en besøksstrategi for et verneområde skal bygges opp. Dette er en generell anbefaling til oppbygning som vil fungere for de fleste verneområdene, men malen kan også tilpasses til det enkelte verneområde etter behov. I malen ligger det forklaringstekster som viser hva det enkelte delkapittel skal inneholde. Utfyllende informasjon om innhold i besøksstrategien er beskrevet i veilederens pkt. 4-6.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid