Endringer i besøkstrykk kan endre seg svært raskt uten at vi har kontroll på det. Et bilde på sosiale medier kan plutselig skape et helt nytt besøksmønster i et område. Det kan være stor vekst i besøksvolum eller at de besøkende tar i bruk nye deler av verneområdet. Det er derfor nødvendig å revidere en besøksstrategi hyppigere enn en forvaltningsplan. Vi anbefaler at man tar en større eller mindre revisjon av besøksstrategien omtrent hvert femte år.

En slik revisjon vil for mange verneområder være enkel. Men det kan være svært viktig å ta en gjennomgang for å se om de grepene som har blitt gjort har fungert slik man ønsket. Dersom tiltakene ikke har fungert som ønsket eller om besøkstrykket er endret bør man kanskje gjøre noen nye vurderinger og ta nye grep.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid