Ofte stilte spørsmål om besøksstrategien

Hvem bør skrive besøksstrategien?

Forvaltningsmyndigheten er den som skal være ansvarlig både for prosess og utarbeidelse av besøksstrategi. For å sikre forankring hos forvaltningsmyndigheten, og siden prosessen og medfølgende diskusjoner og vurderinger er så viktige, er dette ikke et arbeid som egner seg for tjenestekjøp. Det kan imidlertid være aktuelt å kjøpe inn hjelp fra eksterne leverandører til å utforme noe av det faglige grunnlaget for arbeidet med forvaltningsplanen inkludert besøksforvaltningen.

Må alle ha en besøksstrategi for å ta i bruk den nye merkevaren?

Ja, alle områdene må det, men ikke besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene og -kommunene. De må likevel forholde seg til de nærliggende områdenes besøksstrategi, og skal være en samarbeidspartner i utviklingen av disse.

Oppdatert 22.10.2020