Ta i bruk merkevaren "Norges nasjonalparker"

Med en godkjent besøksstrategi kan forvaltningsmyndigheten for det aktuelle verneområdet ta i bruk merkevaren Norges nasjonalparker. Merkevaren skal ønske de besøkende velkommen inn i verneområdene der hvor naturen tåler det. Merkevaren skal også bidra til tettere samarbeid mellom forvaltningsmyndighetene, kommunene, reiselivsnæringen og friluftslivsorganisasjonene. Det stilles høye krav til kvalitet, og kravene er like for alle aktører. Merkevaren er fleksibel, men alt skal være enhetlig med tanke på f. eks. design, språk og kart.

Designmanualen viser hvordan merkevaren skal tas i bruk og inneholder maler for brosjyrer, plakater mm. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for implementeringen av merkevaren Norges nasjonalparker. Dette innebærer bl.a. å påse at den følges ved utarbeidelse av informasjonsmateriell og innfallsporter. Send gjerne spørsmål og utkast til informasjonsmateriell til merkevare@miljodir.no.

Alle verneområder, autoriserte besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og – kommuner er aktører under merket og samles under en felles identitet. Norges nasjonalparker beskriver hvordan aktørene under merkevaren skal ta en aktiv rolle i å gi besøkende i verneområdene gode opplevelser av høy kvalitet og legge til rette for verdiskaping, samtidig som naturen skal ivaretas. Graden av hvordan merkevaren Norges nasjonalparker tas i bruk på skal reflektere områdets besøksstrategi.

Bakgrunn

I friluftslivsmeldingen la regjeringen vekt på at den vil bidra til at merkevare- og kommunikasjonsstrategien brukes aktivt for å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som friluftslivsområder og reisemål. Etablering av informasjonspunkter, utkikkspunkter og tilrettelegging for at personer med lite friluftslivserfaring kan gå kortere turer i områdene, er viktige elementer i strategien. Formidling og markedsføring av verneområder der det er samiske interesser bør også ha en samisk dimensjon og utarbeides på det samiske språket som brukes i området.

Rondane, Hallingskarvet, Jotunheimen og Varangerhalvøya nasjonalparker har vært pilotområder for å lage besøksstrategier og implementere merkevaren. Erfaringer fra pilotene viser at mange av tiltakene, for eksempel utkikkspunkt og informasjonspunkt krever omfattende prosjektering, involvering av interessenter, produksjon og teknisk arbeid for å gjennomføres.

Etablering av utkikkspunkt, informasjonspunkt og startpunkt er de mest kostnadskrevende tiltakene. Det er samtidig gjennom slike tiltak merkevaren kommer tydeligst til uttrykk og dermed har størst effekt. Realistiske tidsrammer for slike tiltak er derfor inntil to år, men for større innfallsporter kan det ta lenger tid. Mindre tiltak som å sette opp enkle temaplakater eller lage brosjyremateriell er realistisk å gjennomføre innenfor en sesong.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid