Miljødirektoratet tilrår vern av 41 områder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 24 av områdene er nye naturreservater, mens 17 av områdene er utvidelse av eksisterende verneområder.

Alle områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog. Tilrådingen omfatter ca. 71,8 kvadratkilometer nytt verneareal, hvor ca. 44,6 kvadratkilometer er produktiv skog.

I tillegg tilrås en grenseendring for et område samt oppheving av noen eldre trefredninger i Oslo og Viken.

Se kart over områdene under.