Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)

Høringsnummer
Frist
27.09.2020
Tema
Forurensning og støy
Publisert
17.08.2020

Målet med revisjon av retningslinjen er å gjøre den enklere å forstå og mer brukervennlig. Grenseverdier for støy er ikke endret.

Formålet med retningslinje T-1442 er å legge til rette for langsiktig arealdisponering og planløsninger som fremmer trivsel og bokvalitet, og som forebygger helsekonsekvenser av støy.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet foreslått endringer i dagens retningslinje. Miljødirektoratet har ønsket en bred involvering av brukerne av retningslinjen i arbeidet med revisjonen. Det er hentet innspill fra fylkesmenn, rådgivende ingeniører og representanter fra anleggseierne.

Det er et mål at revidert retningslinje skal være enklere å forstå og bruke, og at tydeligere føringer for utredning og bruk av retningslinjen vil føre til økt forutsigbarhet, mer samordnet forvaltningspraksis, og mer aktiv bruk av retningslinjen i planlegging.

Forslag til endret retningslinje og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2019/13547.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.