Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forsvarsbygg søker om tillatelse for Hengsvann skyte- og øvingsfelt

Høringsnummer
Frist
10.10.2020
Tema
Industri på land
Publisert
05.08.2020

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven §11 for Hengsvann skyte- og øvingsfelt i Kongsberg kommune i Viken og Notodden kommune i Vestfold og Telemark. 

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Forsvarsbygg (org.nr: 975 950 662) om tillatelse til forurensende virksomhet for Hengsvann skyte- og øvingsfelt i kommunene Kongsberg og Notodden. Søknaden er et ledd i prosessen med å sikre rammebetingelser for videreføring av Forsvarets eksisterende virksomhet i sine skytefelt. Hengsvann skyte- og øvingsfelt er klassifisert som et av Forsvarets prioriterte skyte- og øvingsfelter med anbefaling om videreutvikling. Forsvarsbygg søker om å bruke både håndvåpen og utøve tyngre aktiviteter, som bruk av sprengstoff og tyngre våpen som bombekaster og rekylfri kanon.

Støyutfordringene ved boliger eller fritidsboliger er beskrevet av Forsvarsbygg å være små. Det søkes om delvis unntak fra støynivåer for nærliggende fritidsboliger, samt unntak for å overholde maksimale støynivåer om natten i inntil 35 netter per år i forbindelse med detonasjoner av tyngre våpen. Det søkes om bruk av ammunisjon som blant annet kan inneholde de prioriterte stoffene bly, kobber, sink, antimon, kadmium og krom. Fire vannforekomster er vurdert til å kunne være påvirket av avrenningen i/fra feltet; Hengsvannet bekkefelt, Hengsvannet, Hengselva sør for Hengsvannet og Hengselva bekkefelt. Det blir også søkt om tillatelse til å gjenbruke forurensede masser fra f.eks. kulefang til konstruksjoner internt i feltet, samt mellomlagring av forurensede masser i påvente av eventuell gjenbruk, behandling på stedet, eller transport til deponering.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/7740. Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.