Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om boring av letebrønn Isflak i Barentshavet

Høringsnummer
Frist
28.08.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
15.07.2020

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av letebrønn 7220/7-4 Isflak i PL 532 med boreriggen Transocean Enabler.

Letebrønnen er lokalisert i Barentshavet omlag 8,5 km sør for den kommende Johan Castberg-innretningen. Oppstart er planlagt tidligst andre kvartal 2021 og vil vare ca. 40 dager. Formålet med brønnen er å påvise ekstra hydrokarboner som kan fases inn til Johan Castberg.

Borelokasjonen ligger 203 km fra Finnmarkskysten og 218 km fra Bjørnøya. Vanndypet er 351 m. Det er ikke påvist koraller eller andre sårbare bunnhabitater i området.

Boringen vil medføre utslipp av kjemikalier og borekaks til sjø, og utslipp til luft fra kraftgenerering. Det vil være utslipp av opptil 5087 tonn i grønn miljøkategori og 120 tonn i gul miljøkategori, men ingen utslipp i gul underkategori 2 eller 3. Utslippet av borekaks er estimert til omlag 836 tonn.

Forventet oljetype i Isflak er Skrugard-olje, som har medium tetthet og asfalteninnhold og vil danne stabil emulsjon ved utslip til sjø. Potensielle utslippsrater fra Isflak ved en utblåsning er beregnet til ca. 34-23660 Sm3/døgn, med vektede utslippsrater ca. 2565 Sm3/døgn for både overflate- og havbunnsutslipp. Drivtiden til land er lang, over 25 døgn, og potensielle strandingsmengder på Finnmarkskysten er i størrelsesorden 150-1000 tonn. Det er mindre enn 5% sannsynlighet for ankomst av olje til Bjørnøya. Miljørisikoen er beregnet å være lav gjennom hele året, fra 4% til 12% av selskapets akseptkriterier.

Equinor har planlagt med en beredskap mot akutt forurensning bestående av fire havgående NOFO-systemer, det første innen 5 timer og fullt utbygd barriere innen 24 timer.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/9896. 

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.