Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Solør Bioenergi AS avd Energi søker om tillatelse til brenning av avfall i ny ovnslinje

Høringsnummer
Frist
31.08.2020
Tema
Industri på land
Publisert
10.07.2020

Solør Bioenergi AS avd. Energi på Kirkenær i Grue kommune har tillatelse til å brenne treavfall og produsere energi etter forurensningsloven. Bedriften ønsker å etablere en ny ovnslinje for å forbrenne treavfall grunnet økt etterspørsel etter energi og oppvarming. Bedriften søker om å utvide avfallsbehandlingskapasiteten fra dagens 36.500 tonn per år til 51.500 tonn per år.

Søknad med vedlegg ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2019/6731.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.