Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om boring av letebrønn 35/11‐24 Swisher i Nordsjøen

Høringsnummer
Frist
03.06.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
06.05.2020

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring og plugging av letebrønn 35/11‐24 Swisher med sidesteg.

Letebrønnen ligger i lisens 248C i nordlige Nordsjøen, nord for Troll. Avstand til land er omtrent 67 km til Ytre Sula i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Boringen planlegges utført med riggen West Hercules. Planlagt oppstart er i juli/august 2020, mens estimert varighet er 70 døgn.

Miljørisikoanalysen for letebrønn 35/11-24 Swisher er gjennomført av Acona i 2020. Vektet rate som ligger til grunn for analysene er 2276 Sm3/døgn og 2169 Sm3/døgn for hhv overflate- og sjøbunnsutblåsning. Influensområdene for olje på sjøoverflaten strekker seg hovedsakelig i nordøstlig retning fra utslippspunktet og er noe større for sjøbunnsutblåsning enn overflateutblåsning.

De beregnede miljøkonsekvensene er hovedsakelig knyttet til sjøfugl. For pelagisk sjøfugl er det beregnet miljørisiko for både nytt (SEATRACK 2020) og gammelt datasett (SEAPOP 2013), og man ser at risikonivået er vesentlig lavere ved beregninger med det nye datasettet (ca 20 % av akseptkriteriene for alle arter). I planlagt periode for boringen er risikonivået beregnet med gamle data høyest for lomvi i juli (i underkant av 50 % for alvorlig miljøskade). For kystdatasettet er høyeste beregnede miljørisiko 21% av akseptkriteriet for moderat miljøskade i august, beregnet for nasjonal bestand av havhest. For strand er høyeste risikonivå 10% av akseptkriteriet for moderat miljøskade i september og oktober.

Equinors forslag til beredskap mot akutt oljeforurensning for boring av letebrønn 35/11-24 Swisher medfører behov for 5 systemer i åpent hav, med responstid på 5 timer for første system og fullt utbygd barriere innen 24 timer. For kyst planlegges det med en MOS Sweeper i barriere 3, i tillegg til grunnberedskap (1 kystsystem i hver av barriere 3 og 4) i hvert NOFOs eksempelområde med drivtid kortere enn 20 døgn.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/6000.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.