Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om boring av letebrønn 7018/5-1 Spissa i Barentshavet

Høringsnummer
Frist
29.05.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
05.05.2020

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring og plugging av letebrønn 7018/5-1 Spissa.

Letebrønnen ligger innenfor SVO-området Tromsøflaket, nær Eggakanten og omtrent 200 meter fra Sotbakken verneområde for koraller. Lisensen har boretidsbegrensninger fra 1.mars til 1.september og brønnen er planlagt boret med boreriggen West Hercules. Sannsynlig boreperiode er høsten 2020. Equinor planlegger å bore pilothull når riggen ankommer lokasjonen for å sikre at det ikke er grunn gass i de øvre reservoarene. 

Equinor har fått gjennomført kartlegging og spredningsstudier som viser at de nærmeste korallforekomstene ligger 400 meter fra den planlagte brønnlokasjonen. Equinor planlegger å bore med vannbasert teknologi for deretter å rense og slippe ut kaksen på lokasjon. De planlegger ikke for bruk og utslipp av kjemikalier i rød og svart kategori annet enn i lukkede systemer.

Equinor har gjennomført miljørisikoanalyse og utvidet beredskapsanalyse med modellering av ulike beredskapstiltak. Analysene viser at det er høy sannsynlighet for stranding med drivtider under 5 døgn til kysten av Troms og Finnmark. Equinor planlegger for økt beredskap på åpent hav og langs kysten for å hindre tilflyt til sårbare områder. 

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2019/13810.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.