Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Wellesley søker om boring av letebrønn Schweinsteiger i Norskehavet

Høringsnummer
Frist
01.06.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
04.05.2020

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley Petroleum AS om tillatelse til boring av letebrønn 6204/11-3 Schweinsteiger i PL829. Brønnen er lokalisert i sørlige del av Norskehavet, rundt 6 km nordøst for Gjøa-plattformen og omtrent 31 km fra norskekysten (Veststeinen). Tidligst planlagt oppstart er 24. august 2020, med estimert varighet på 37 dager. Boringen skal utføres med boreriggen Borgland Dolphin.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks til sjø og utslipp til luft som følge av kraftproduksjon. Potensielle utslippsrater av olje ved en utblåsning er forventet å være svært lave. Beregnet miljørisiko er også lav. I følge Wellesley er det observert forekomster av svamp, samt enkeltstående koraller og uidentifisert uer i området.

Søknaden og andre relevante dokumenter finner du som vedlegg nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/5443. Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.