Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Endringer i produktforskriftens bestemmelser om tungmetaller i deler til kjøretøy

Høringsnummer
Frist
05.05.2020
Tema
Avfall, Kjemikalier
Publisert
24.03.2020

I henhold til direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy skal kjøretøy og kjøretøydeler som bringes i omsetning etter 1. juli 2003 som hovedregel ikke inneholde bly, kvikksølv, kadmium eller seksverdig krom. Det gjelder imidlertid en liste med komponenter og materialer som er unntatt fra forbudet. EU-regelverket er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 4 og i produktforskriften § 2-19 jf. vedlegg III til kapittel 2.

EU-kommisjonen gjennomgår regelmessig disse unntakene med bakgrunn i teknisk og vitenskapelig utvikling og har kommet til at det er behov for å gjøre visse endringer.

Disse endringene styrker eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i direktivene. Forslaget om å gjennomføre direktivene i Norge innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav.

Høringsnotatet Miljødirektoratet har utarbeidet ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/3942.

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet som vedlegg via denne høringssiden. Uttalelsene vil ligge her og blir synlige for alle interesserte når høringsfristen har gått ut.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt