Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Spirit Energy søker om boring av letebrønn Sørvesten

Høringsnummer
Frist
20.04.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
13.03.2020

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy om tillatelse til boring av letebrønn 16/1-33S Sørvesten i utvinningstillatelse 780. De søker også om å bore et sidesteg og gjennomføre en produksjonstest, avhengig av resultatene i hovedbrønnen. Brønnen ligger i Nordsjøen, vest for Utsirahøyden, mellom Ivar Aasen, Edvard Grieg og Johan Sverdrup. Korteste avstand til fastlandet er ca 174 km.

Planlagt oppstart er tidligst 1. juli 2020. Spirit Energy rapporterer at det ikke er påvist sårbar bunnfauna i området.

Søknaden og andre relevante dokumenter finner du som vedlegg nederst på siden. 

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden.  Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Miljødirektoratets referanse er 2020/3909.