Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Chrysaor søker om boring av letebrønn 15/12-25 Jerv i Nordsjøen

Høringsnummer
Frist
07.12.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
06.11.2020

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Chrysaor om tillatelse etter forurensingsloven til boring av letebrønn 15/12-25 Jerv inkludert sidesteg og brønntest. 

Brønnen er lokalisert i Nordsjøen, ca. 2,7 km vest for Vargfeltet og ca. 28 km sørvest for Sleipner Øst. Korteste avstand til fastland er 227 km (Varhaug i Rogaland). Planlagt oppstart for operasjonen er februar 2021. 

Nærmeste SVO for tobis ligger ca. 40 km øst-sørøst for Jerv. Det er i miljørisikoanalysen beregnet potensielle larvetap for tobis.  

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/13945.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket finnes i vår postjournal og i Norske utslipp www.norskeutslipp.no etter at saken er avgjort.