Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om midlertidig unntak fra produktforskriften § 6a-3a

Høringsnummer
Frist
27.11.2020
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
20.11.2020

Miljødirektoratet foreslår forskrift om midlertidig unntak fra produktforskriften § 6a-3a. Bestemmelsen gjelder sertifisering av personell og bedrifter som håndterer f-gasser. Det foreslås å gjøre unntak fra kravet i produktforskriften § 6a-3a frem til 1. juni 2021 grunnet situasjonen med koronaviruset. 

Høringsnotat og forslag til forskrift ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/15049. 

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Avgjørelsen etter høringen, forskriften, vil ligge vedlagt etter at saken er avgjort. Forskriften vil også bli tilgjengelig på Lovdata.