Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høringsnummer
Frist
08.01.2021
Tema
Arter og naturtyper, Regelverk
Publisert
07.10.2020

Miljødirektoratet ser behov for en presisering av regelverket og modernisering av begrepsbruken knyttet til jegerprøven. I tillegg er det et økende fokus blant jegere for å benytte blyfrie kuler til jakt. Vi foreslår derfor å endre kravet til rifleammunisjon for storviltjakt i forskriften, slik at det blir mulig å benytte blyfrie kuler i kaliber 6,5 til storviltjakt.

Høringsnotat og utkast til forskriftsendringer ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/13440. 

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt