Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften)

Høringsnummer
Frist
23.11.2020
Tema
Industri på land, Regelverk
Publisert
20.10.2020

Miljødirektoratet ser behov for å justere forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) i tråd med dagens forståelse og tilsynspraksis, og foreslår følgende endringer av forskriften:

Miljødirektoratet foreslår å endre forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c "Barrierer" for å presisere at fjell eller andre grunnforhold i oppsamlingsarrangement ikke regnes som effektivt uten en teknisk barriere. Dette legges til i beskrivelsen av oppsamlingsarrangement, andre avsnitt under § 18-6 bokstav c: "Fjell eller andre naturlige grunnforhold i bunn eller vegg av et oppsamlingsarrangement regnes ikke som effektivt uten en teknisk, fysisk barriere som samler opp eventuelle forurensninger fra tanken." Det legges også til en mulighet for unntak etter søknad for eksisterende tankanlegg i fjellhaller i § 18-6 bokstav c femte ledd: "Eksisterende tanker i fjellhaller, etablert før 01.01.2014, kan etter søknad unntas krav i §18-6 c, men må vise til andre barrierer som veier opp for unntaket."

Miljødirektoratet ønsker også å legge til ordet "eller" i § 18-3 punkt 1 angående farlige kjemikalier, og korrigere referansen i § 18-6 c andre ledd, som nå viser til feil ledd i § 18-6 c.

Tankforskriften med forslag til endringer i rødt ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/13034. Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt