Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Lundin søker om boring av letebrønn 16/4-13 S i PL359 i Nordsjøen

Høringsnummer
Frist
16.11.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
19.10.2020

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin om tillatelse til boring av letebrønn 16/4-13 S i PL 359. Brønnen er lokalisert sentralt i Nordsjøen ca 14 km sør-vest for Edvard Grieg feltet. Tidligst planlagt oppstart er i januar 2021.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og utslipp til luft fra forbrenning av diesel på riggen og eventuell formasjonstesting. Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/13680.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket finnes i vår postjournal og i Norske Utslipp www.norskeutslipp.no etter at saken er avgjort.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt