Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Neptune søker om boring av avgrensningsbrønn Dugong Appraisal

Høringsnummer
Frist
09.11.2020
Tema
Olje og gass
Publisert
12.10.2020

Brønnen er lokalisert på Tampen i Nordsjøen om lag 11 km vest for Snorre B. Oppstart er planlagt tidligst 15. januar 2021 og vil vare ca. 71 dager ved boring av brønnen med påfølgende brønntesting. Borelokasjonen ligger ca. 143 km fra norskekysten, og vanndypet er 330 m.

Boringen vil medføre utslipp av kjemikalier og borekaks til sjø, og utslipp til luft fra kraftgenerering. Det vil være utslipp av opptil 1425 tonn i grønn miljøkategori og 104,5 tonn i gul miljøkategori, herav ca. 0,1 tonn i gul underkategori 2. Utslippet av borekaks er estimert til omlag   1318 tonn.

Forventet oljetype i Dugong Appraisal er vurdert å være lik Snorre B-olje. Vektede utslippsrater er beregnet til ca. 6500 Sm3/døgn, men potensielle rater kan være høyere, opptil 27000-28000 Sm3/døgn.

Miljørisikoen er beregnet å være lav i den planlagte boreperioden.

Operatøren har foreslått en beredskapsløsning med 11 havgående systemer på åpent hav, det første innen 9 timer og det siste innen 38 timer. For kysten har de beregnet et behov på 6 kystsystemer, hvor det første systemet vil være mobilisert innen 7 døgn.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2019/9119.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vårt vedtak finnes i vår postjournal og i Norske Utslipp www.norskeutslipp.no etter at saken er avgjort. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt