Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs)

Høringsnummer
Frist
16.11.2020
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
28.09.2020

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre tre endringsforordninger til forordning (EU) 2019/1021 ved å endre produktforskriften.

Endringer gjelder oppføring av perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser og dikofol i vedlegg I, samt endringsbestemmelsene for perfluoroktansulfonsyre og dets derivater (PFOS) i vedlegg I. Dette medfører at stoffene blir forbudt og/eller strengt regulert. Endringene vurderes til ikke å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Høringsnotatet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/13164.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.