Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om boring av letebrønn 6407/1-9 Egyptian Vulture

Høringsnummer
Frist
13.05.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
15.04.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av letebrønn 6407/1-9 Egyptian Vulture i Norskehavet. Søknaden er sendt inn til Miljødirektoratet gjennom et nytt søknadskjema for leteboringer, se informasjon i vedlagte notat.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.