Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om endringer i eksisterende tillatelse for Gullfaks

Høringsnummer
Frist
12.05.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
14.04.2021

Equinor Energy AS søker om følgende:

  • ny ramme for rødt drikkevannskjemikalie på Gullfaks C, 
  • økt ramme for avleiringshemmer på Gullfaks A, 
  • økt ramme for emulsjonsbryter på Gullfaks B, 
  • bruk av rødt og svart stoff i resinbelagte propanter med aktivator på Gullfaks A, B og C, 
  • økt ramme for utslipp for kjemikalier i gul underkategori 2 i bruksområde A Bore- og brønnkjemikalier på Gullfaks A, B og C, 
  • økt ramme for utslipp til luft av SOx fra mobile rigger, 
  • endret krav til responstid for første tiltak for bekjempelse av akutt forurensning 
  • unntak fra Aktivitetsforskriften §60a for oljekonsentrasjon i jettevann. 

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt