Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om utslipp av metan og nmVOC i forbindelse med oppstart av produksjon på Martin Linge

Høringsnummer
Frist
07.05.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
23.04.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av metan og flyktige organiske forbindelser (nmVOC) fra gassrørledning i forbindelse oppstart av produksjon på Martin Linge.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.   

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt