Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i regelverk for kjemikalier i tatoveringsfarger og permanent sminke

Høringsnummer
Frist
21.05.2021
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
09.04.2021

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre EUs forbud mot bruk av uønskede kjemikalier i farger brukt i tatoveringer og i permanent sminke ved å endre Reach-forskriften og produktforskrift.

Bakgrunnen for forslaget er at det nå innføres felles regelverk i EU for kjemikalier i tatoveringsfarger og i permanent sminke. De stoffene som blir omfattet av forbudet er de som allerede er forbudt å bruke i kosmetikk- og kroppspleieprodukter, og stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, skadelige for forplantningen, skadelige for arvestoffet og som kan fremkalle allergi. For mange av stoffene er det fastsatt konsentrasjonsgrenser for hvor mye det er tillatt å bruke.

Forbudet vil gjelde fra 4. januar 2022 i både Norge og i EU, men bruken av to fargestoffer, Pigment Green 7 og Pigment Blue 15 blir først forbudt ett år senere, 4. januar 2023.

Tatoveringsprodukter skal merkes med hvilke stoffer de inneholder, og tatovøren må informere kunden om informasjonen som står på produktet.

Endringen i Reach vil styrke eksisterende regelverk, og vil medføre økt beskyttelse av folkehelsen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i EU-forordningen. Forslaget om å gjennomføre forordningen i Norge innebærer en harmonisering med EUs kjemikalieregelverk og ingen nye særnorske krav.

Høringen blir sendt ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Høringsnotatet Miljødirektoratet har utarbeidet og forslag til forskrifter om endring av henholdsvis Reach-forskriften og produktforskriften ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.