Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
SF i Agder søker utslippstillatelse av CFT-Legumin (rotenon) for å bekjempe gjedde i Gillsvannet i Kristiansand kommune

Høringsnummer
Frist
31.05.2021
Tema
Kjemikalier, Vann, hav og kyst
Publisert
29.04.2021

Statsforvalteren søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven til rotenonbehandling av Gillsvannet i Kristiansand kommune. 

Gjedde ble påvist i Gillsvannet i 2018, og Statsforvalteren ønsker å fjerne bestanden før den sprer seg videre. Statsforvalteren legger vekt på at den allerede har desimert lokal sjøørret og abborbestand. Den er videre en reell trussel mot laks i Tovdalselva og Otra. Samtidig vil den også kunne etablere seg i mange lokale sjøørretbekker. En slik utvikling vi få store konsekvenser for både det biologiske mangfoldet og utøvelse av fritidsfiske i regionen. Det trekkes også fram at verdien av 25 års innsats i forhold til kalking av Tovdalselva kan reduseres vesentlig om gjedda etablerer seg i vassdraget.

Det søkes om utslippstillatelse for CFT-Legumin tilsvarende en rotenonkonsentrasjon på 23 μg/l (inntil 4874 liter CFT-L). 

Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført på senhøsten 2021, etter at de fleste aktivitetene knyttet til vannet har opphørt.

Søknaden ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

 Avgjørelsen etter høringen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) etter at saken er avgjort.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt