Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Fortum Oslo Varme AS søker om etablering av karbonfangstanlegg

Høringsnummer
2019/1731
Frist
11.10.2021
Tema
Industri på land
Publisert
26.08.2021

Fortum Oslo Varme AS' anlegg på Klemetsrud i Oslo sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringsavfall og har tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Fortum Oslo Varme AS planlegger et fullskala anlegg for karbonfangst, med tilhørende mellomlager for fanget CO2 fra energigjenvinningsanlegget. Virksomheten søker Miljødirektoratet om tillatelse til disse nye aktivitetene.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.

Sakens dokumenter er også lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Oslo kommune.