Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om boring av letebrønn 7220/8-3 Skavl Stø i Barentshavet

Høringsnummer
2021/13410
Frist
07.01.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
06.12.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av letebrønn 7220/8-3 Skavl Stø i lisens 532 med boreriggen Transocean Enabler.

Letebrønnen er lokalisert sentralt i Johan Castberg-lisensen i Barentshavet, ca 4,5 km fra den planlagte lokasjonen for Johan Castberg FPSO. Det er ca 200 km inn til kysten (Kamøya utenfor Hammerfest), og 215 km til Bjørnøya.

Tidligste tidspunkt for oppstart er mars 2022. Aktiviteten er planlagt å vare i 38 dager (ved funn). Miljøvilkår i lisensen tilsier at boring i oljeførende lag i brønner for oljeproduksjon eller komplettering av slike ikke er tillatt i perioden 1. august – 1. september.

Søknaden omhandler forbruk og utslipp av kjemikalier og borekaks til sjø, utslipp til luft ved forbrenning av diesel, generert avfall og informasjon om miljørisiko og beredskapsbehov for aktiviteten.

Sjøbunnen i området rundt den planlagte brønnlokasjonen består av bløte sedimenter som sand og leire, med sporadisk tilstedeværelse av grus. Spredte forekomster av ulike arter svamp er funnet enkelte steder i lisensen. Det har ikke vært registrert sårbare forekomster av koraller eller andre spesielt sjeldne eller sårbare arter i området.

Equinor legger opp til samme beredskap som på Johan Castberg, som er forsterket ift til normalt beregnet beredskapsbehov for Skavl Stø. 

Søknaden og andre relevente dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2021/13410.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet via denne siden.Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig foralle interesserte. Vedtaket finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og i Norske utslipp etter at saken er avgjort.