Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om endring av tillatelse for Grane

Høringsnummer
2019/294
Frist
21.01.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
22.12.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om endring av tillatelse til boring, produksjon og drift på Grane.

Equinor søker om økt forbruk og utslipp av kjemikalier med stoff i rød kategori, gul kategori, gul underkategori 1 og grønn kategori. Omsøkt forbruk og utslipp er knyttet til egenprodusert klor (hypokloritt) og boring med vannbasert borevæske.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.  

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt