Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Espoo - planer om Vindkraft "Vidar" nord i Skagerrak

Høringsnummer
2021/13141
Frist
04.02.2022
Tema
Vann, hav og kyst, Grensekryssende og internasjonalt
Publisert
01.12.2021

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Vindpark Vidar, et havbasert vindkraftverk. Anlegget planlegges lokalisert ca. 35 km fra Verdens Ende i Færder kommune og ca. 36 km fra Hvaler. Anlegget planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260 - 340 meter. I varslingsmaterialet er det vurdert at tiltaket kan ha følgende grenseoverskridende virkninger: fugler, marine pattedyr, arter som lever på bunnen nært anlegget, yrkesfiske, sjøfart og militære øvingsområder. Det skal nå utarbeides en konsekvensutredning for anlegget.

Varslet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.