Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til revidert grensekryssforordning i EU

Høringsnummer
2021/13515
Frist
31.01.2022
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
07.12.2021

EU-kommisjonen la fram forslag til revidert grensekryssforordning november 2021.

Det reviderte regelverket skal sikre bedre kontroll med avfall som krysser landegrenser og gjøre avfallsbehandlingen mer bærekraftig. Endringene som foreslås er i tråd med forpliktelsene til den grønne given, den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi, handlingsplanen for null forurensning og EUs strategi for å takle organisert kriminalitet.

Den reviderte grensekryssforordningen har tre hovedmål:

  • Sikre at EU ikke eksporterer sine avfallsproblemer til tredjeland
  • Gjøre det lettere å transportere avfall til ombruk og materialgjenvinning i EU
  • Forsterke innsatsen mot ulovlig eksport av avfall

Forslaget til forordning forhandles i EU i 2022, og det er ventet at endelig regelverk vil bli vedtatt i løpet av 2023. Miljødirektoratet ønsker innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i forhandlingene av regelverket, slik at de kan ivaretas best mulig, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter regelverket reiser.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.


Vedlegg

EU-kommisjonens forslag til revidert grensekryssforordning

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt