Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
OMV Norge AS søker om boring av flere pilothull i Iris/Hades-området

Høringsnummer
2020/3127
Frist
31.12.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
06.12.2021

Miljødirektoratett har mottatt søknad fra OMV Norge ASom tillatelse til boring av to pilothull (6506/11-U-1 og 6506/11-U-2) i lisens644. Formålet med pilotbrønnene er å verifisere at brønnrammelokasjonen forfeltutbyggingen Iris Hades er fri for grunn gass. Dersom det påvises grunn gasspå hovedlokaliteten, vil to nye pilothull (6506/11-U-3 og 6506/11-U-4) bliboret på en sekundær lokalitet. 

 

Pilothullene ligger på Haltenbanken, i nærheten avMorvin feltet, og vil bores med boreriggen Deepsea Yantai. Boringen vil medføreutslipp av kjemikalier, oljeholdig vann og borekaks til sjø og utslipp til luftfra kraftgenerering. Planlagt oppstart er 1. mars 2022.

 

Brønnene ligger i et område med mangekorallforekomster. OMV har boret flere letebrønner i området og har kartlagtområdet godt. OMV forventer i liten grad tilførsler av boreutslipp som kanforårsake vesentlig skade på korallforekomstene. Boreriggen vil dessuten brukeDP og på den måten unngå mulig mekanisk påvirkning på koraller som følge avankring.

 

Søknaden og andre relevante dokumenterligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser skal sendes tilMiljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak.Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alleinteresserte.  Vedtaketog tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norskeutslipp etter atsaken er avgjort.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt