Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Repsol søker om boring av produksjonsbrønner på Yme i Nordsjøen

Høringsnummer
2019/471
Frist
24.01.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
21.12.2021

Repsol planlegger å bore to produksjonsbrønner på Yme Gamma. Repsol har idag tillatelse med rammer for kjemikaliebruk og utslipp for drift, produksjon og til boring av et sidesteg på Yme Gamma. Boringen av produksjonsbrønner medfører utslipp til sjø av borekjemikalier og kaks.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

 Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.noog tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt