Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av Reach-forskriften - PAH og 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) fenoletoksylat

Høringsnummer
Frist
23.03.2021
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
08.02.2021

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to nye EU-forordninger som gjelder Reach ved å endre Reach-forskriften.

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket Reach blir endret med to forordninger. Den ene forordningen innfører ny søknadsfrist og ny utløpsdato for et stoff som er omfattet av autorisasjonsordningen. Dette blir gjort fordi stoffet brukes i forbindelse med Covid-19. Den andre forordningen utvider restriksjonen for PAH på Reach vedlegg XVII til å gjelde granulater og flak på kunstgressbaner, lekeplasser og andre sportsarenaer.

Endringene i Reach vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Høringen blir sendt ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Høringsnotatet Miljødirektoratet har utarbeidet ligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt