Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til ny batteriforordning i EU

Høringsnummer
Frist
06.04.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
22.02.2021

EU-kommisjonen la frem forslag til ny batteriforordning i desember 2020.  

Det nye regelverket skal adressere den strategiske betydningen batterier har for Europas overgang til ren energi. Elektrifisering av transportsektoren forventes å øke svært mye mellom 2020 og 2030. Regelverket er en viktig del av EUS nye grønne vekststrategi, den såkalte Grønne given (EU Green deal). 

Kommisjonens ambisjon er at det nye batteriregelverket skal legge rammene for at europeiske batterisatsing skaper en sirkulær økonomi, nye arbeidsplasser og samtidig sikrer anstendige vilkår knyttet til utvinning av mineraler. 

 Det er spesielt tre problemområder som søkes løst:  

  • manglende rammevilkår for å stimulere til investeringer i produksjonskapasitet for batterier.  

  • suboptimale systemer for ombruk og materialgjenvinning av ressursene i batterier og manglende lukking av materialkretsløpet.  

  • problemer knyttet til sosiale og miljømessige risikoer som ikke dekkes i dagens regelverk, herunder manglende transparens for råvareproduksjon og bruk av farlige stoffer i batterier.  

Forslaget til forordning forhandles i EU i løpet av 2021, og det er ventet at endelig regelverk vil bli vedtatt rundt årsskiftet 2021/2022. Miljødirektoratet ønsker innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i forhandlingene av regelverket, slik at de kan ivaretas best mulig, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter regelverket reiser.  

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.   

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt