Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Aker BP søker om boring av letebrønn n 7/11-14 S Mugnetind i Nordsjøen

Høringsnummer
2021/7025
Frist
04.08.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
23.06.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse til boring av letebrønn 7/11-14 S Mugnetind i PL906. Brønnen er planlagt boret i Nordsjøen i et modent område med mye tidligere boreaktivitet. Planlagt oppstart er i Q4 2021. Brønnen ligger i en viss avstand fra sørlige gyte- og leveområder for tobis i Nordsjøen. 

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.