Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om endring i bruk og utslipp av kjemikalier på Statfjord

Høringsnummer
Frist
24.06.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
15.06.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse etter forurensningsloven til bruk og utslipp av kjemikalier på Statfjord. Søknaden omhandler bruk og utslipp av kjemikalier i svart kategori og gul underkategori 2, og medfører en endring i omsøkt kjemikaliebruk fra søknad datert 31. desember 2020.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden,  ikke til postmottaket vårt. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.noog tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt