Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Espoo - planer om Poseidon vindkraftverk i svensk del av Skagerak

Høringsnummer
Frist
30.07.2021
Tema
Grensekryssende og internasjonalt
Publisert
10.06.2021

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Poseidon vindkraftverk. Anlegget planlegges lokalisert i den sørlige delen av Skagerak, ca. 40 km nordvest for Gøteborg.  Anlegget planlegges med maksimalt 94 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på maksimalt 340 meter. Ifølge varselet vil potensielle grenseoverskridende virkninger for Norge være knyttet til yrkesfiske og sjøfart. Anlegget planlegges nært opptil farled til og fra Oslo. Det skal nå utarbeides en konsekvensutredning for anlegget.

Varselet er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger. Dersom berørte parter har merknader til den foreslåtte konsekvensutredningen eller ønsker å være med i den videre prosessen, ber vi om tilbakemelding på dette.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og bli synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt